O'ZBEKISTON

УНИВЕРСИТЕТЫUNIVERSITIES

 

Davlat Boshqaruv Akademiyasi

Toshkent davlat texnika universiteti

Академия МВД Республики Узбек